ویرایشگر متن

File.txt

متن را اینجا وارد کنید

ویرایشگر متن آنلاین

یک ویرایشگر متن ساده که می تواند notepad را برای شما جایگزین کند: متن را مستقیما در مرورگر ویرایش کنید ، بدون نیاز به دانلود و نصب برنامه های شخص ثالث.