Zaciemnianie Javascript online

Profesjonalne zaciemnianie kodu Javascript: Chroń swoje skrypty przed kopiowaniem