برش یک عکس

سرویس جدید را در لینک زیر امتحان کنید:
عکس های محصول آنلاین

برای شروع تصویر را از لینک زیر دانلود کنید:

الگوی

X

px

Y

px

پیش نمایش:

عکس های محصول آنلاین

عکس های محصول آنلاین در 2 دقیقه. این ابزار برش تصویر تقریبا از تمام فرمت های تصویر شناخته شده ، از جمله JPG (JPEG) ، PNG ، GIF ، BMP و WEBP پشتیبانی می کند. برای شروع ، یک عکس آپلود کنید ، منطقه مورد نظر را انتخاب کنید و آن را به دستگاه خود دانلود کنید. استفاده از این سرویس بسیار ساده است