Cắt ảnh

Hãy thử dịch vụ mới tại liên kết bên dưới:
Cắt Ảnh Trực Tuyến

Để bắt đầu, hãy tải xuống hình ảnh từ liên kết bên dưới:

Cắt Ảnh Trực Tuyến

Cắt ảnh trực tuyến trong 2 phút. Công cụ cắt hình ảnh này hỗ trợ hầu hết các định dạng hình ảnh đã biết, bao gồm JPG (JPEG), PNG, GIF, BMP và WEBP. Để bắt đầu, hãy tải ảnh lên, chọn khu vực mong muốn và tải ảnh xuống thiết bị của bạn. Sử dụng dịch vụ này rất đơn giản