Trình Tạo Mật Khẩu

Một trình tạo mật khẩu với nhiều tùy chọn. Khuyến nghị để tạo mật khẩu: một mật khẩu tốt nên chứa các số từ 0-9, chữ lớn và nhỏ, dài 8 ký tự trở lên, và cũng chứa nhiều ký tự đặc biệt khác nhau. Tốt nhất là không lặp lại các ký tự.

Máy Phát Điện Số Ngẫu Nhiên

Một trình tạo số ngẫu nhiên với nhiều tùy chọn. Trình tạo số ngẫu nhiên trực tuyến hoặc" Randomizer " là một dịch vụ tiện lợi cho phép bạn tạo một số từ một phạm vi nhất định.

Máy Phát ĐIỆN MD5

MD5 là một thuật toán phổ biến trên Internet để chuyển đổi dữ liệu đầu vào của người dùng. Nó được sử dụng để mã hóa văn bản. Sử dụng chức năng băm này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng mã hóa mật khẩu của mình. Hàm biến bất kỳ cụm từ, từ hoặc văn bản nào thành một tập hợp 32 ký tự không mạch lạc: chữ cái và số. Hầu như không thể dịch bản ghi kết quả và đưa nó về trạng thái ban đầu.

MÁY phát ĐIỆN CRC32

Với trình tạo trực tuyến này, bạn có thể tính tổng kiểm TRA CRC-32. Bạn cũng có thể nhập dữ liệu theo cách thủ công và chuyển đổi nó thành tổng kiểm TRA CRC-32.

Máy Phát ĐIỆN SHA-1

Tạo băm từ dữ liệu của bạn bằng trình tạo băm trực tuyến SHA-1. Đơn giản và thuận tiện: chỉ cần nhập văn bản mong muốn vào trường ở trên.

Máy Phát ĐIỆN SHA-256

Tạo băm từ dữ liệu của bạn bằng trình tạo băm trực tuyến SHA-256. Đơn giản và thuận tiện: chỉ cần nhập văn bản mong muốn vào trường ở trên.

Máy Phát ĐIỆN SHA-384

Tạo băm từ dữ liệu của bạn bằng trình tạo băm trực tuyến SHA-384. Đơn giản và thuận tiện: chỉ cần nhập văn bản mong muốn vào trường ở trên.

Máy Phát ĐIỆN SHA-512

Tạo băm từ dữ liệu của bạn bằng trình tạo băm trực tuyến SHA-512. Đơn giản và thuận tiện: chỉ cần nhập văn bản mong muốn vào trường ở trên.

Bộ mã hóa Base64

Chuyển đổi chuỗi sang định dạng base64. Base64 là một phương pháp mã hóa thông tin đặc biệt thành mã 64 bit (6 bit), được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng email để mã hóa dữ liệu nhị phân. Toàn bộ phạm vi của các ký tự được mã hóa phù hợp với bảng chữ cái tiếng anh, số và một số ký tự đặc biệt. Trang web trình bày một trình tạo base64 trực tuyến.

Giải mã Base64

Bộ giải mã base64 thành một chuỗi. Base64 là một phương pháp mã hóa thông tin đặc biệt thành mã 64 bit (6 bit), được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng email để mã hóa dữ liệu nhị phân. Toàn bộ phạm vi của các ký tự được mã hóa phù hợp với bảng chữ cái tiếng anh, số và một số ký tự đặc biệt. Trang web có bộ giải mã base64 trực tuyến.

Làm Mờ Javascript

Mã javascript chuyên nghiệp obfuscation: bảo vệ tập lệnh của bạn khỏi sao chép

Máy Phát Điện Trực Tuyến