เครื่องกำเนิดไฟฟ้าคิวอาร์

พารามิเตอร์

QR

ผิดพลาด

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการสร้างคิวอาร์โค้ด:ข้อความอาจมีขนาดใหญ่เกินไป

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า คิวอาร์โค้ดเป็นบาร์โค้ดสองมิติที่ให้ข้อมูลสำหรับการรับรู้อย่างรวดเร็วโดยใช้กล้องบนโท คุณสามารถเข้ารหัสข้อมูลใดๆเช่น:ข้อความ,หมายเลขโทรศัพท์,การเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือนามบัตร