Máy PHÁT ĐIỆN QR

Thông số

QR

Sai lầm

Đã xảy ra lỗi khi tạo mã QR: văn bản có thể quá lớn

MÁY PHÁT ĐIỆN QR Trực Tuyến

Máy PHÁT ĐIỆN QR trực tuyến. MÃ QR là mã vạch hai chiều cung cấp thông tin để nhận dạng nhanh bằng camera trên điện thoại di động. Sử dụng mã QR, bạn có thể mã hóa bất kỳ thông tin nào, ví dụ: văn bản, số điện thoại, liên kết trang web hoặc danh thiếp