• {{itemFound.name}}
Sản phẩm Trọng lượng Sóc Chất béo Carbonhydrate Lượng calo
{{item.name}}
{{(item.weight * item.protein).toFixed(0)}} {{(item.weight * item.fat).toFixed(0)}} {{(item.weight * item.carb).toFixed(0)}} {{(item.weight * item.cal).toFixed(0)}}
Tổng cộng {{summ.weight}} {{summ.squirrels}} {{summ.fats}} {{summ.carbohydrates}} {{summ.calories}}

Calorie Tính Trực Tuyến

Máy tính hoàn hảo để giảm cân