مترونوم

{{perminute}} ضرب در دقیقه

مترونوم آنلاین

مترونوم راحت و کاربردی آنلاین: یک ضرب و شتم ثابت تولید می کند ، به طوری که نوازندگان می توانند حس سرعت را توسعه دهند ؛ به شما اجازه می دهد تا بفهمید که آیا هنگام بازی کند یا شتاب داده می شود ؛ به افزایش انواع روش های نواختن یک ابزار موسیقی کمک می کند.