จังหวะ

{{perminute}} เต้นต่อนาที

จังหวะออนไลน์

จังหวะที่สะดวกและการทำงานออนไลน์:สร้างจังหวะที่มั่นคงเพื่อให้นักดนตรีสามารถพัฒนาความรู้สึกของจังหวะ;ช่วยให้คุณสามารถหาว่าการชะลอตัวหรือเร่งจะถูกทำเมื่อเล่น;ช่วยเพิ่มความหลากหลายของวิธีการเล่นเครื่องดนตรี