Máy đếm nhịp

{{perminute}} nhịp mỗi phút

Máy Đếm Nhịp Trực Tuyến

Thuận tiện và chức năng máy đếm nhịp trực tuyến: tạo ra một nhịp ổn định, để các nhạc sĩ có thể phát triển cảm giác nhịp độ; cho phép bạn tìm hiểu xem sự chậm lại hoặc tăng tốc đang được thực hiện khi chơi; giúp tăng sự đa dạng của các phương pháp chơi nhạc cụ.