รวมภาพ 2 ภาพหรือมากกว่าหนึ่งภาพ

ลองใช้บริการใหม่ที่ลิงค์ด้านล่าง:
รวมภาพหลายภาพเป็นหนึ่งออนไลน์

ย้ายภาพที่นี่
หรือเลือกไฟล์

จำนวนไฟล์ไม่จำกัด
ขนาดของภาพไม่จำกัด

{{image.name}}

ชนิด:  

คุณสามารถระบุเพียงหนึ่งขนาด-หนึ่งที่สองจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ

แสดงตัวอย่าง ({{output.width}} x {{output.height}})

รวมภาพหลายภาพเป็นหนึ่งออนไลน์

รวมรูปภาพสองรูปขึ้นไปเป็นรูปภาพหนึ่งภาพ:วางรูปภาพไว้ทางขวาหรือด้านล่างของภาพอื่