=

این ماشین حساب می تواند اقدامات زیر را بر روی اعداد باینری انجام دهد:

  1. اضافه کردن +
  2. تفریق -
  3. ضرب x
  4. بخش است
  5. منطقی و (و)
  6. منطقی یا (یا)
  7. انحصاری یا (XOR)

ماشین حساب باینری آنلاین

ماشین حساب باینری برای برنامه نویسان ماشین حساب باینری به شما امکان می دهد عملیات ریاضی را با اعداد باینری انجام دهید ، مانند: ضرب ، تقسیم ، جمع، تفریق، منطقی و ، منطقی یا ، جمع اعداد باینری ماژول 2 و نتیجه را در هر دو نماد باینری و اعشاری بدست آورید