=

Bu hesap makinesi ikili sayılar üzerinde aşağıdaki işlemleri yapabilir:

  1. toplama +
  2. çıkarma -
  3. çarpımı x
  4. bölme ÷
  5. mantıksal Ve (VE)
  6. mantıksal VEYA (VEYA)
  7. özel VEYA (XOR)

Çevrimiçi ikili hesap makinesi

Programcılar için ikili hesap makinesi. İkili hesap makinesi, ikili sayılarla çarpma, bölme, toplama, çıkarma, mantıksal ve mantıksal veya, modulo 2 ikili sayının eklenmesi gibi matematiksel eylemleri gerçekleştirmenize ve sonucu hem ikili hem de ondalık olarak almanıza olanak tanır