=

Kalkulator ini boleh melakukan tindakan berikut pada nombor binari:

  1. penambahan +
  2. pengurangan -
  3. pendaraban bagi x
  4. Bahagian ini adalah
  5. logik dan (dan)
  6. logik ATAU (atau)
  7. eksklusif atau (XOR)

Kalkulator Binari Dalam Talian

Kalkulator binari untuk pengaturcara. Kalkulator binari akan membolehkan anda melakukan operasi matematik dengan nombor binari, seperti: pendaraban, pembahagian, penambahan, pengurangan, logik dan, logik atau, penambahan modulo 2 nombor binari dan mendapatkan hasilnya dalam notasi binari dan perpuluhan