Średnia arytmetyczna:

{{outer}}

Średnia arytmetyczna online

Kalkulator online do obliczania średniej arytmetycznej. Średnia arytmetyczna zbioru liczb — szeregu liczb) - liczba równa sumie wszystkich liczb zbioru podzielonej przez ich liczbę